Počasni odbor:

Igor Fučkan, Helena Medvedec, Frane Mihanović, Petar Strugačevac

 

Znanstveni/stručni odbor:

Dražen Horvatinec, Marijana Jakopović, Velimir Karadža, Maja Karić, Stipan Mandarić, Tatjana Matijaš, Tomislav Stanković, Nenad Vodopija

 

Organizacijski odbor:

Đurđica Harmicar, Goran Kutlić, Vedran Manestar, Tomislav Stanković, Mirjana Šimunjak