PENTA d.o.o.
Kontakt osoba: Danijela Ćurčić
A: Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb - Croatia
P: +385 1 4628 607,+385 01 4553 290
M: +385 91 4553 290
F: + 385 1 4553 284
E-mail: danijela.curcic@penta-zagreb.hr