Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost