Teme kongresa:

Dijagnostička radiologija
Intervencijska radiologija
Dentalna radiologija
Radioterapija
Nuklearna medicina
Osiguranje kvalitete u radiološkoj tehnologiji
Zaštita od zračenja
Medicinsko pravo